Loonschalen

Val je onder de cao horeca, dan zijn de functies in de horeca ingedeeld in functiegroepen. Je salaris is dan gebaseerd op je functiegroep. De indeling kun je terugvinden in het Handboek Referentiefuncties Bedrijfstak Horeca.  Er bestaan 11 verschillende horeca functiegroepen met elk een bruto basisloon en een bruto eindloon. Als je weet in welke functiegroep jij valt, kun je zien wat jouw basis- en eindloon is.
Val je niet onder de cao horeca, dan val je wat betreft je loon terug op de wet. Je werkgever moet jou dan minimaal het wettelijk minimum loon betalen. Meer mag natuurlijk altijd en we raden je dan ook zeker aan hierover met je werkgever te onderhandelen.

Wettelijk minimum(jeugd)loon per 1 juli 2015

Bekijk de wettelijk minimum (jeugd)lonen die per 1 juli 2015 geldig zijn.

Basisloon

Dit is het loon wat je minimaal moet verdienen in jouw functie. In de cao horeca kun je de loontabellen terugvinden als je onder de cao valt.

Eindloon & prestatieverhoging

Ook hier valt weer het onderscheidt te maken tussen of je onder de cao horeca valt of niet.

Ik val onder de cao horeca

Tijdens het beoordelingsgesprek wordt er gekeken of je recht hebt op een prestatieverhoging. Je werkgever moet vooraf aangeven waar je op beoordeeld wordt en welk percentage loonsverhoging aan een goede beoordeling verbonden is.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een prestatieverhoging is dat je ten minste een vol kalenderjaar in dienst bent in dezelfde bedrijfsfunctie. De verhoging wordt berekend over het loon per 31 december van het voorafgaande kalenderjaar, totdat het eindloon van je schaal is bereikt. Het eindloon is namelijk het loon dat je volgens de cao horeca maximaal kan verdienen in jouw functie.

De verhoging wordt berekend over het loon per 31 december van het voorafgaande kalenderjaar. Ben je ingeschaald in een zogeheten wachtperiodiek, dan heb je geen recht op een prestatieverhoging.

Ik val NIET onder de cao horeca
Indien in jouw contract niet vermeld is dat de cao horeca van toepassing is val je terug op de wet. In de wet is niets geregeld met betrekking tot beoordeling van functioneren. Kijk wel even of er  in je contract afspraken of zijn gemaakt of dat er een personeelsreglement van toepassing is. Zijn er geen afspraken over gemaakt dan moet je zelf bij je werkgever om een beoordelings- en functioneringsgesprek vragen. 

Wachtperiodiek (niet van toepassing als je niet onder de cao horeca valt)

Ben je ingeschaald in functiegroep I, II of III en beschik je niet over een relevant branche-erkend vakdiploma of voldoende ervaring, dan kun je in een wachtperiodiek worden ingeschaald (wettelijk minimumloon, maximaal vier wachtperiodieken). Een wachtperiodiek eindigt op 31 december van ieder jaar en omvat minimaal één kalenderjaar. Als je bij dezelfde werkgever van functie verandert mag de wachtperiodiek niet opnieuw worden toegepast. Behaal je tijdens het dienstverband een voor jouw functie relevant vakdiploma, dan heb je per direct minimaal recht op inschaling conform het cao-loon behorend bij de functiegroep.

Let op: binnen de wachtperiodieken is het wettelijk minimumloon van toepassing bij 23 jaar of ouder en gelden de percentages jeugdlonen van het wettelijk minimumloon bij een leeftijd jonger dan 23 jaar.

Lees verder:
Loonstrook 
Prestatieverhoging

Print   Mail