Hoeveel contracten?

Door de nieuwe wet wordt vanaf 1 juli 2015 de maximale periode waarin je drie tijdelijke contracten mag hebben verkort tot 24 maanden. Dit was 36 maanden. Deze regeling heet de 'ketenbepaling'. Door de nieuwe wet kan een jaarcontract nog maar één keer verlengd worden met nog een jaarcontract of twee keer met een half jaar. Na 2 jaar moet de medewerker een vast dienstverband aangeboden krijgen.


Afwijking met cao-afspraak

Afwijking van de ketenregeling in de cao was al mogelijk. Maar in de toekomst mag de werkgever alleen nog maar afwijken als hij dat kan onderbouwen. Het moet gaan om situaties waarin de aard van het werk in bepaalde functies een verlenging vereist.

  • Afwijking van de ketenregeling in de cao was al mogelijk. Maar in de toekomst mag de werkgever alleen nog maar afwijken als hij dat kan onderbouwen. Het moet gaan om situaties waarin de aard van het werk in bepaalde functies een verlenging vereist.
  • moeten werknemers dus vanaf 1 juli 2015 al na 2 in plaats van na 3 jaar een vaste baan krijgen.
  • Dit werd vaak omzeild door mensen 3 maanden (plus een dag) naar huis te sturen en hen daarna opnieuw te laten beginnen. Die zogenaamde 'onderbrekingstermijn' waarna de telling weer opnieuw begint, wordt verlengd tot zes maanden. De regering wil daarmee het "draaideureffect" tegengaan.

Natuurlijk is de wet niet de enige oplossing voor het probleem. Steeds meer werknemers, met name jongeren, worden eindeloos aan het lijntje gehouden in tijdelijke baantjes. Bij werkgevers moet doordringen dat de keuze voor onzekerheid ten koste gaat van mensen, en uiteindelijk ook ten koste van de kwaliteit van hun product of dienst, en dus van hun bedrijf en van onze economie.

Werkgevers investeren veel minder in tijdelijke krachten. Zo krijgen deze werknemers bijvoorbeeld veel minder vaak scholing en vaak een lager salaris dan collega's in vaste dienst. Allerlei extra's (zoals een eindejaarsuitkering) zijn niet op hen van toepassing. Tijdelijke krachten voelen zich daardoor minder verbonden met het bedrijf waar ze werken. Ze moeten vaker een beroep doen op sociale zekerheid (zoals WW). Hun kennis blijft minder goed op peil. Bovendien kunnen tijdelijke krachten twee keer zo vaak als vaste krachten niet goed rondkomen van hun inkomen, blijkt uit de Gewoon Goed Werk Meter van de FNV

Aanzegtermijn

Sinds 1 januari 2015 dien je tijdig te horen of je contract wordt verlengd. Je werkgever moet je uiterlijk één maand van tevoren schriftelijk laten weten of je arbeidsovereenkomst al dan niet wordt voortgezet. Deze zogenoemde 'aanzegtermijn' gaat gelden voor tijdelijke contracten van 6 maanden of langer. Als je contract verlengd wordt, dan moet je werkgever je informeren over de voorwaarden waarop dat gebeurt. 

Is je werkgever te laat met het aanzeggen van de beëindiging of verlenging, of vergeet hij de aanzegtermijn helemaal, dan moet hij een vergoeding betalen van maximaal één maandsalaris naar rato. Dus bij 2 weken te laat, krijg je 2 weken salaris mee. Je moet hier als werknemer dan wel zelf binnen 2 maanden na het einde van het contract een beroep op doen en binnen deze 2 maanden ook een verzoekschrift bij de rechter indienen.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk juridische ondersteuning te zoeken als je werkgever zich niet houdt aan de aanzegtermijn. Neem in dat geval contact op met het voorlichtings- en informatiecentrum.  

Wat verandert er aan de proeftijd?

In tijdelijke contracten van maximaal 6 maanden mag geen proeftijd meer staan. Deze maatregel geldt sinds 1 januari 2015. De oude regeling blijft van toepassing op arbeidsovereenkomsten die voor 1 januari 2015 zijn afgesloten

Bron: FNV.nl

Lees verder:
Contract checklist
Verschil in contracten

Print   Mail